ПОЛОЖЕННЯ

про Електронну бібліотеку

комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека

імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Електронна бібліотека комунального закладу «Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради (далі – ЕБ Черкаської ОУНБ) – комплексна інформаційна система, що забезпечує зберігання, пошук та використання документів в електронному вигляді в машиночитній (електронній) формі. База даних ЕБ Черкаської ОУНБ може складатися з різного виду електронних колекцій документів.

1.2. ЕБ Черкаської ОУНБ орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні задачі:

 -просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, направлені на поширення знань про культуру Черкащини та  України в цілому;

 -наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в області суспільних і гуманітарних дисциплін;

 -довідкову, направлену на необхідність задоволення потреби в інформації з питань культури.

2. Цілі створення ЕБ Черкаської ОУНБ

2.1.  Функціонування ЕБ Черкаської ОУНБ  буде спрямовано на досягнення наступних цілей:

 -забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва за допомогою Інтернет мережі;

-створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної спадщини, що  знаходиться у фондах бібліотеки та запобігання фізичного зносу документів;

 -підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотеки;

 -створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.

2.2. Планується, що ЕБ  Черкаської ОУНБ стане складовою Національної електронної бібліотеки.

 3. Учасники проекту

3.1. На основі взаємних інтересів  у галузі розвитку бібліотечної справи та інформаційних технологій в Україні, прагнучи до об’єднання зусиль у створенні інтегрованого інформаційного ресурсу та визнаючи якісні переваги, що відкриваються для кожної із сторін, до участі в проекті залучаються окремі автори,  редакції місцевих газет та журналів; вищі навчальні заклади I, II та III- IV рівнів акредитації,  видавництва м. Черкаси та області, біблотеки та інші заклади культури, які можуть надавати інформаційні ресурси відповідно до профілю комплектування з дотриманням законодавства України щодо авторського права та суміжних прав.

3.2. Відомості про учасників проекту висвітлюються на сторінці «Учасники проекту». Усі учасники проекту мають право відображати сторінку сайта https://elib.joomla.com/ «Електронна бібліотека Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка» на власних сайтах.

 4. Зберігання та популяризація електронних документів

4.1. Документи на електронних носіях підлягають архівуванню на жорсткому диску сервера Черкаської ОУНБ і DVD електронного архіву ЕБ Черкаської ОУНБ, постійному зберіганню у фонді Черкаської ОУНБ.

4.2. Інформація про зміст та завдання ЕБ Черкаської ОУНБ популяризується всіма доступними Черкаській ОУНБ засобами інформації (газети, журнали, мережа Інтернет, телебачення, радіо, науково-практичні конференції, дошка оголошень та ін.).

4.3 Для представлення повних текстів в ЕБ Черкаської ОУНБ використовуються:

       -формат PDF в якості основного формату;

       -формат TXT;

       -формати для зображень TIFF, JPEG;

       -гіпертекстова мова розмітки HTML.

5. Організація доступу до ЕБ

      5.1.  Розміщення ресурсів ЕБ Черкаської ОУНБ передбачається на окремому сайті, адміністрування якого буде здійснювати відділ електронної біблотеки Черкаської ОУНБ.

6. Умови використання

6.1. Електронною версією творів можна користуватися в мережі Інтернет в онлайновому режимі за адресою: https://elib.joomla.com/ та в локальній мережі Черкаської ОУНБ.

6.2. Електронні документи як продукт інтелектуальної власності індивідуального або колективного авторів, видавництва, організації тощо охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права» та регулюються договорами.

6.3. Автор зберігає за собою право на самостійне використання та надання аналогічних прав на використання твору третім особам.

6.4. На вимогу автора Черкаська ОУНБ надає йому інформацію щодо використання електронної версії його документа.